Ποια ειναι η GLOBUS HELLAS

H GLOBUS HELLAS είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και στην Κύπρο  της εταιρίας T.A.O.S που έχει αναλάβει  επίσημα την ερεύνα και κατασκευή κλειστών οικοσυστημάτων  από πειράματα της NASA όσο αφορά την βιολογία του Διαστήματος. Τα προϊόντα της κατασκευάζονται μετά από τα πειράματα της NASA.Είναι υψηλής τεχνολογίας ,έχουν επιστημονικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνονται αφενός σε σχολεία ως όργανα για πειράματα και αφετέρου στα παιδιά ως μέσο δημιουργικής ενασχόλησης και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών. Παράλληλα απευθύνονται και στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό. Όλα τα σχολεία στην Ευρώπη και  στην Αμερική έχουν υιοθετήσει το πρόγραμμα εδώ και 12 χρόνια. Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε  με τις καλύτερες προδιαγραφές και θα αναβαθμίζεται κάθε χρόνο ανάλογα με τα πειράματα και ερεύνα της NASA.

Recent Projects

Solar System

Πλανήτης, σύμφωνα με τον σύγχρονο ορισμό της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU), ονομάζεται κάθε ουράνιο σώμα που περιφέρεται γύρω από έναν (τουλάχιστον) αστέρα ή αστρικό υπόλειμμα και καλύπτει τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

Έχει αρκετή μάζα ώστε να είναι σφαιρικό με την επίδραση της δικής του βαρύτητας.
Δεν έχει αρκετή μάζα ώστε να προκληθεί πυρηνική σύντηξη.
Έχει καθαριστεί η γειτονική του περιοχή από πλανητικά θραύσματα.
Το σώμα που καλύπτει τα πρώτα δύο κριτήρια αλλά όχι αυτό της κυριαρχίας στην τροχιά του, όταν δεν είναι δορυφόρος, λέγεται «πλανήτης νάνος».

Οι κομήτες είναι μικρά σώματα του Ηλιακού Συστήματος, πλάτους μόλις λίγων χιλιομέτρων, που αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από πτητικούς πάγους. Έχουν εξαιρετικά ελλειπτικές τροχιές, γενικά περιήλιο μέσα στις τροχιές των εσωτερικών πλανητών και αφήλιο πολύ πέρα από τον Πλούτωνα. Όταν ένας κομήτης εισέρχεται στο εσωτερικό ηλιακό σύστημα, η εγγύτητά του με τον Ήλιο προκαλεί εξάχνωση και ιονισμό της παγωμένης επιφάνειάς του, δημιουργώντας κόμη: μια μακριά ουρά αερίου και σκόνης η οποία μπορεί να γίνει ορατή με γυμνό μάτι.

Οι αστεροειδείς είναι τα μικρά σώματα του Ηλιακού συστήματος, που είναι σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Η συντριπτική πλειονότητα των αστεροειδών είναι συγκεντρωμένη σε δύο Ζώνες: στην Κύρια ζώνη αστεροειδών και στη Ζώνη του Κάιπερ. Οι αστεροειδείς θεωρούνται κατάλοιπα από το σχηματισμό του Ηλιακού συστήματος και υπολογίζεται ότι υπάρχουν εκατομμύρια.

Planets

Mercury 72%
Venus 84%
Earth 65%
Mars 96%
Jupiter 88%
Βρείτε μας στο Facebook